INFORMACE AKTUALITY
 

Zřizovatelem příspěvkové organizace:
Statutární město Ústí nad Labem


Vítáme Vás na stránkách mateřské školy Dobětice. Podívejte se na základní informace o naší mateřské škole. Pomocí internetu nás můžete snadno kontaktovat.

Jsme fakultní mateřskou školou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Můžete se dozvědět něco o programu a nadstandardních aktivitách, které naše mateřská škola Vašim dětem nabízí. V zařízení, které se stará o tolik dětí je důležitá organizace

Naše mateřská škola chystá různé zábavné a výchovné akce pro Vaše děti. Nejen z těchto akcí, ale i z prací dětí je připravena galerie, kde se můžete podívat jak se dětem ve školce líbí. Ke spokojenosti patří také péče o malé jedlíky.


Telefon pavilon A: 475 623 535
1.A berušky 724 242 176
2.A medvídci 727 902 648
3.A žabičky 727 902 647
4.A čertíci 727 902 649
Telefon pavilon B: 475 623 513
1.B kytičky 727 902 645
2.B kočičky 727 902 644
3.B rybičky 724 031 273
4.B vrabčáci 727 902 643
E-mail: info (at) ms-dobetice.cz

ID datové schránky: 556zjpa

MŠ DOBĚTICE

Školka se v pondělí 12.4. otevře pro děti v posledním ročníku mateřské školy (povinné předškolní vzdělávání), a děti IZS a na tyto vybrané profese:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Prosím rodiče mladších dětí, na něž se toto vztahuje, aby poslali zprávu na mail: reditelka (at) ms-dobetice.cz.

Potřebuji vědět, kolik dětí bude do školky chodit, protože skupiny dětí nesmí být větší než 15.

Prosím počítejte s nutností testování dětí. Sami rodiče provedou dítěti stěr z nosu – test LEPU a venku (na zahradě,před školkou) počkají 15 minut na výsledek. Teprve pak budou moci jít do šatny školky.

Vize školy

• Chceme být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi. Chceme, aby se děti u nás cítily jistě, bezpečně, radostně a spokojeně.
• Společně usilujeme o to, aby naše mateřská škola pro děti byla prostorem s hodnotnými podněty, bohatou nabídkou činností a naplněna vstřícností.
• Snažíme se děti vést k uvědomělé péči o zdraví a zdravotní životní styl. Klademe důraz na pohybovou aktivitu směřující k posilování fyzické kondice.
• Usilujeme o to, aby děti získaly základní postoje a návyky do dalšího života, založené na respektu lidských potřeb a přírody.

 

ZAJÍMAVOSTI

Naše MŠ navázala užší spolupráci s místní základní školou. Děti z jednotlivých tříd se budou střídat a budou si chodit zacvičit do velké školní tělocvičny.

Účast v projektu mšmt


CO NÁS ČEKÁ

Uzavření školky v době letních prázdnin 19.7. – 20.8.2021
Termín dosud není schválený zřizovatelem.