INFORMACE MŠ DOBĚTICE > AKTUALITY
 

Zřizovatelem příspěvkové organizace:
Statutární město Ústí nad Labem


Vítáme Vás na stránkách mateřské školy Dobětice. Podívejte se na základní informace o naší mateřské škole. Pomocí internetu nás můžete snadno kontaktovat.

Jsme fakultní mateřskou školou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Můžete se dozvědět něco o programu a nadstandardních aktivitách, které naše mateřská škola Vašim dětem nabízí. V zařízení, které se stará o tolik dětí je důležitá organizace

Naše mateřská škola chystá různé zábavné a výchovné akce pro Vaše děti. Nejen z těchto akcí, ale i z prací dětí je připravena galerie, kde se můžete podívat jak se dětem ve školce líbí. Ke spokojenosti patří také péče o malé jedlíky.


Telefon pavilon A: 475 623 535
1.A berušky 724 242 176
2.A medvídci 727 902 648
3.A žabičky 727 902 647
4.A čertíci 727 902 649
Telefon pavilon B: 475 623 513
1.B kytičky 727 902 645
2.B kočičky 727 902 644
3.B rybičky 724 031 273
4.B vrabčáci 727 902 643
E-mail: info (at) ms-dobetice.cz

ID datové schránky: 556zjpa

PŘIJÍMÁNÍ (ZÁPIS) DO MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá vždy dle Školského zákona v květnu. Zápis probíhá elektronickou formou. Na tomto místě se včas objeví proklik na stránky, na nichž si rodiče sami vyplní přihlášku. Tuto přihlášku si poté vytisknou a nechají potvrdit pediatrem, že dítě se podrobilo očkování dle očkovacího kalendáře. Očkování nemusí dokládat děti, které jsou starší 5 let. Přihlášku ve stanovené datum doručí ředitelce mateřské školy, která do 30 dnů rozhodne ve správním řízení o přijetí/nepřijetí dítěte.

Při rozhodování se ředitelka bude řídit kritérii, která budou rodičům v době zápisu k dispozici na stejném místě jako budou vyplňovat přihlášku. Obecně lze říct, že starší děti mají přednost před mladšími (děti s povinným předškolním vzděláváním mají absolutní přednost).Také se bere ohled na to, zda jsou děti spádově spadající do dané školky. Další podrobnosti přibližně v dubnu.

 

ZAJÍMAVOSTI

Naše MŠ navázala užší spolupráci s místní základní školou. Děti z jednotlivých tříd se budou střídat a budou si chodit zacvičit do velké školní tělocvičny.


CO NÁS ČEKÁ

Uzavření školky v době letních prázdnin 19.7. – 20.8.2021
Termín dosud není schválený zřizovatelem.