INFORMACE MŠ DOBĚTICE > AKTUALITY
 

Zřizovatelem příspěvkové organizace:
Statutární město Ústí nad Labem


Vítáme Vás na stránkách mateřské školy Dobětice. Podívejte se na základní informace o naší mateřské škole. Pomocí internetu nás můžete snadno kontaktovat.

Jsme fakultní mateřskou školou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Můžete se dozvědět něco o programu a nadstandardních aktivitách, které naše mateřská škola Vašim dětem nabízí. V zařízení, které se stará o tolik dětí je důležitá organizace

Naše mateřská škola chystá různé zábavné a výchovné akce pro Vaše děti. Nejen z těchto akcí, ale i z prací dětí je připravena galerie, kde se můžete podívat jak se dětem ve školce líbí. Ke spokojenosti patří také péče o malé jedlíky.


Telefon pavilon A: 475 623 535
1.A berušky 724 242 176
2.A medvídci 727 902 648
3.A žabičky 727 902 647
4.A čertíci 727 902 649
Telefon pavilon B: 475 623 513
1.B kytičky 727 902 645
2.B kočičky 727 902 644
3.B rybičky 724 031 273
4.B vrabčáci 727 902 643
E-mail: info (at) ms-dobetice.cz

ID datové schránky: 556zjpa

Informace o přístupnosti webu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola je zaměřena na celkové vytváření podmínek pro vzdělávání a rozvoj dítěte předškolního věku s ohledem na věkové zvláštnosti a potřeby dětí, na postupnou přípravu na nástup do základní školy. Vzdělávací program vychází ze zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), který stanoví Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Z tohoto Rámcového programu si škola v souladu pokyny MŠMT ČR a požadavky Národního programu vzdělávání zpracovává Školní vzdělávací program.

Náš vzdělávací program směřuje k postupné přípravě dětí na vstup do základní školy, k získávání zdravého sebevědomí a samostatnosti dětí, k probuzení touhy po poznání. Základní prioritou je hra, tvořivost a poznávání s ohledem na rozvoj sociálních vlastností dětí. Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne různými formami – spontánní a řízenou činností. Součástí výchovněvzdělávací činnosti jsou i různé kulturní a společenské akce, exkurze.

Při práci s dětmi je uplatňován individuální přístup. Jsou zohledňovány děti talentované, zvýšená individuální pozornost je věnována dětem, které mají potíže se začleňováním do kolektivu, v oblasti komunikativní, v připravenosti na vstup do základní školy. Pro děti jsou připravovány nadstandardní aktivity: předplavecká výchova, výtvarná výchova pro nadané děti – Šikulka, Aerobic pro děti. Děti jsou vhodně motivovány, aby v rámci svých možností rozvíjely svou osobnost a schopnosti.

Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování třídních plánů, podle nichž probíhají konkrétní činnosti v jednotlivých třídách.
Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Využíváme pěkného počasí ke hrám

 

ZAJÍMAVOSTI

Naše MŠ navázala užší spolupráci s místní základní školou. Děti z jednotlivých tříd se budou střídat a budou si chodit zacvičit do velké školní tělocvičny.

Účast v projektu mšmt

Potravinová pomoc

Digitalizujeme školu


CO NÁS ČEKÁ

Letní prázdniny 1.7. – 2.8.2024 bude školka uzavřena. Informace k náhradnímu provozu

Seznam školek s termíny jejich uzavření