INFORMACE MŠ DOBĚTICE > AKTUALITY
 

Zřizovatelem příspěvkové organizace:
Statutární město Ústí nad Labem


Vítáme Vás na stránkách mateřské školy Dobětice. Podívejte se na základní informace o naší mateřské škole. Pomocí internetu nás můžete snadno kontaktovat.

Jsme fakultní mateřskou školou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Můžete se dozvědět něco o programu a nadstandardních aktivitách, které naše mateřská škola Vašim dětem nabízí. V zařízení, které se stará o tolik dětí je důležitá organizace

Naše mateřská škola chystá různé zábavné a výchovné akce pro Vaše děti. Nejen z těchto akcí, ale i z prací dětí je připravena galerie, kde se můžete podívat jak se dětem ve školce líbí. Ke spokojenosti patří také péče o malé jedlíky.


Telefon pavilon A: 475 623 535
1.A berušky 724 242 176
2.A medvídci 727 902 648
3.A žabičky 727 902 647
4.A čertíci 727 902 649
Telefon pavilon B: 475 623 513
1.B kytičky 727 902 645
2.B kočičky 727 902 644
3.B rybičky 724 031 273
4.B vrabčáci 727 902 643
E-mail: info (at) ms-dobetice.cz

ID datové schránky: 556zjpa

Povinně zveřejňované informace

1.Název – Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení- zřizovací listina
3. Organizační struktura – příspěvková organizace
4. Kontaktní spojení – poštovní adresa – Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 40011 Ústí nad Labem – adresa úřadovny – Rabasova 3207/45, 400 11 Ústí nad Labem – úřední hodiny – pondělí-čtvrtek 11 – 12 hodin – telefonní čísla – 475623535 – adresa internetové stránky: www.ms-dobetice.cz – elektronická adresa – info (at) ms-dobetice.cz
5. Platby lze poukázat 168476336/0300 (ne na platbu školného ani stravného, na tyto platby zde
6. IČO 70225907
7. Dokumenty
7,1. Školní vzdělávací program, školní řád
7,2. Rozpočet školy provozní – Kč 1 422 tis. dle usnesení Zastup.města ÚL č. 139/15 ze dne 2.12.2015., mzdový -schválený rozpočet závazných ukazatelů NIV ze dne 15.3.2016 ve výši Kč 9 576 971,–. Schválený rozpočet na rok 2018
Očekávané plnění rozpočtu na rok 2018
Rozpočet na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020–21
8. Poskytování informací Směrnice o poskytování informací
Žádost o informace – lze podat písemně a předat osobně nebo poštou
Opravné prostředky – odvolání proti rozhodnutí lze podat písemně buď osobním předáním nebo doručením poštou
Sazebník úhrad za poskytování informací
9. Předpisy z nichž MŠ vychází:
Školský zákon č.561/2004 Sb.
Zákon o pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb.
Vyhláška o předškolním vzdělávání č.43/2006 Sb. – novela vyhl.14/2005 Sb.
Vyhláška č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných
Nařízení vlády č.75/2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků
Organizace školního roku vyhl.16/05 Sb.- novela vyhl.111/12 Sb.- jarní prázdniny
10. GDPR Informační memorandum

 

ZAJÍMAVOSTI

Naše MŠ navázala užší spolupráci s místní základní školou. Děti z jednotlivých tříd se budou střídat a budou si chodit zacvičit do velké školní tělocvičny.


CO NÁS ČEKÁ