INFORMACE MŠ DOBĚTICE > AKTUALITY
 

Zřizovatelem příspěvkové organizace:
Statutární město Ústí nad Labem


Vítáme Vás na stránkách mateřské školy Dobětice. Podívejte se na základní informace o naší mateřské škole. Pomocí internetu nás můžete snadno kontaktovat.

Jsme fakultní mateřskou školou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Můžete se dozvědět něco o programu a nadstandardních aktivitách, které naše mateřská škola Vašim dětem nabízí. V zařízení, které se stará o tolik dětí je důležitá organizace

Naše mateřská škola chystá různé zábavné a výchovné akce pro Vaše děti. Nejen z těchto akcí, ale i z prací dětí je připravena galerie, kde se můžete podívat jak se dětem ve školce líbí. Ke spokojenosti patří také péče o malé jedlíky.


Telefon pavilon A: 475 623 535
1.A berušky 724 242 176
2.A medvídci 727 902 648
3.A žabičky 727 902 647
4.A čertíci 727 902 649
Telefon pavilon B: 475 623 513
1.B kytičky 727 902 645
2.B kočičky 727 902 644
3.B rybičky 724 031 273
4.B vrabčáci 727 902 643
E-mail: info (at) ms-dobetice.cz

ID datové schránky: 556zjpa

Informace o přístupnosti webu

Povinně zveřejňované informace

1.Název – Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení- zřizovací listina
3. Organizační struktura – příspěvková organizace
4. Kontaktní spojení – poštovní adresa – Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 40011 Ústí nad Labem – adresa úřadovny – Rabasova 3207/45, 400 11 Ústí nad Labem – úřední hodiny – pondělí-čtvrtek 11 – 12 hodin – telefonní čísla – 475623535 – číslo faxu – není – adresa internetové stránky: www.ms-dobetice.cz – elektronická adresa – info (at) ms-dobetice.cz – datová stránka 556zjpa
5. Platby lze poukázat 168476336/0300 (ne na platbu školného ani stravného, na tyto platby zde
6. IČO 70225907
7. DIČ není, škola není plátcem DPH
8. Dokumenty
8,1. Školní vzdělávací program, školní řád
8,2. Rozpočet školy Očekávané plnění rozpočtu na rok 2023
Rozpočet na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024–25
9. Poskytování informací Směrnice o poskytování informací
Žádost o informace – lze podat písemně a předat osobně nebo poštou
Opravné prostředky – odvolání proti rozhodnutí lze podat písemně buď osobním předáním nebo doručením poštou
Sazebník úhrad za poskytování informací
10. Předpisy z nichž MŠ vychází:
Školský zákon č.561/2004 Sb.
Zákon o pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb.
Vyhláška o předškolním vzdělávání č.43/2006 Sb. – novela vyhl.14/2005 Sb.
Vyhláška č.27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných
Nařízení vlády č.75/2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků
Organizace školního roku vyhl.16/05 Sb.- novela vyhl.111/12 Sb.- jarní prázdniny
11.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2023
12. GDPR Informační memorandum

Oznamovací systém – nenech to být, (whistleblowing)

 

ZAJÍMAVOSTI

Naše MŠ navázala užší spolupráci s místní základní školou. Děti z jednotlivých tříd se budou střídat a budou si chodit zacvičit do velké školní tělocvičny.

Účast v projektu mšmt

Potravinová pomoc

Digitalizujeme školu


CO NÁS ČEKÁ

Letní prázdniny 1.7. – 2.8.2024 bude školka uzavřena. Informace k náhradnímu provozu

Seznam školek s termíny jejich uzavření